RankingPeak

The Result Measurable!

ทางรอดของการตลาดออนไลน์ "ส่วนผสมที่ลงตัว ด้วยผลลัพธ์ที่วัดได้"

Europe Submission

Europe Submission

เป็นการให้บริการอย่างสมบูรณ์แบบในการ โปรโมทสินค้า/บริการ และบริษัทของท่าน (Submit Web) ในการทำการค้าระหว่างประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะทวีปเอเชีย (Asia) ผ่านสื่อออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดแบบครบวงจร (All-In-One) เพื่อให้กลุ่มผู้ซื้อเป้าหมายสามารถที่จะหาท่านได้พบ

จัดทำการ Submit ชื่อเว็บไซต์ท่านไปยัง 3 แหล่งดังนี้

Search Engine

Web Directoryเครือข่ายชั้นนำอีกกว่า 20 เว็บไซต์ เช่น DirectoryUK, etc.
E-marketplace

กลุ่มของเว็บที่ Submission ในแต่ละรูปแบบจะไม่ซ้ำกัน

ประโยชน์ในการทำ Europe Submission

  • เปิดตลาดสินค้าไปตลาดยุโรป (Europe) ได้ครบถ้วน ในการที่ผู้ซื้อค้นหาสินค้าหรือบริการของเราผ่านทางอินเตอร์เน็ต
  • เป็นช่องทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านที่ไม่มีวันหยุด ตลอด 24 ชั่วโมงทั้ง 7 วัน
  • เพิ่มโอกาสและสนับสนุนช่องทางในการขายในต่างประเทศได้อย่างมากมายทั่วยุโรป (Europe)
  • เพิ่มความน่าเชื่อถือและการรับรู้ใน Brand ของเราต่อผู้ซื้อในระดับนานาชาติ
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายและงบประมาณในการประชาสัมพันธ์เมื่อเทียบกับรูปแบบอื่น เช่น การออกงานแสดงสินค้าประเทศต่างๆ

จุดเด่นในการจัดทำบริการ Europe Submission ของ RankingPeak


ครบวงจรแบบ All-in-One
ทำการโปรโมทสินค้า เพิ่มเว็บไซต์ ได้ครบวงจรแบบ All-in-One ทั้ง Europe Search Engine, Europe Web Directory และ Europe Trade e-Marketplace / Classified

วิเคราะห์ ปรับปรุงข้อมูล แบบละเอียด
ทำการวิเคราะห์ ปรับปรุงข้อมูล และเพีมชื่อเว็บ แบบละเอียด “หนึ่ง-ต่อ-หนึ่ง (One-by-One)” ทีละเว็บไซต์

ไม่ใช้เครื่องมือส่งแบบอัตโนมัติทีละมากๆ
ไม่มีการใช้เครื่องมือหรือซอฟท์แวร์ที่จะส่งแบบอัตโนมัติทีละมากๆ เพราะอาจจะมีผลเสียทำให้สินค้าของท่านถูก Ban/Block ได้
* โดยส่วนใหญ่แล้ว เพีมชื่อเว็บ แบบอัตโนมัติมักจะไม่ได้ผล เพราะโครงสร้างของแต่ละเว็บไซต์ไม่เหมือนกัน ดังนั้น RankingPeak จึงไม่ใช้วิธีนี้อย่างเด็ดขาด *

ขั้นตอนการทำงาน Submit Web แบบ Europe Submission

การจัดทำ รายละเอียด
1. Analyzing วิเคระห์แบบเจาะลึกในเว็บไซต์ชั้นนำที่มีอัตราคนเข้าสูงสุดในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ในตลาดยุโรป (Europe)(เลือกเฉพาะเว็บไซต์ที่มีค่า Page Rank ใน Google มากกว่า 4 ขึ้นไป)
2. Copy writing เขียนข้อความโฆษณาและประชาสัมพันธ์ บริษัทและสินค้า/บริการ แบบมืออาชีพที่กระชับ ตรงประเด็น เข้าใจง่าย โดดเด่น และดึงดูดในการคลิก ของลูกค้าเป้าหมายตามรูปแบบโครงสร้างของแต่ละเว็บไซต์ เลือกคีย์เวิรด์เฉพาะและเหมาะสม ในการค้นหาสินค้าของท่านในแต่ละเว็บไซต์
3. Group selecting เลือกกลุ่มและหมวดอุตสาหกรรมที่ทำการโฆษณาได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
4. Submitting ส่งชื่อ บริษัทและสินค้า/บริการ ให้เข้าไปอยู่ในฐานข้อมูลเพื่อการค้นหาของลูกค้า ของเรา ตามโครงสร้างการเก็บข้อมูลของแต่ละเว็บไซต์ ทำการส่งแบบ Manual ทีละเว็บไซต์ (One-by-One) โดยไม่ใช้ระบบการส่งแบบอัตโนมัติ
*เนื่องจากการส่งแบบอัตโนมัตินั้นอาจจะมีผลทำให้บริษัทหรือสินค้าในเว็บไซต์ของท่านถูก Ban/Block ในภายหลังได้*
5. Reporting ส่งรายงานผลการติดอันดับของเว็บไซต์ต่างๆให้แก่ท่านภายใน 1 เดือน

ระยะเวลาในการจัดทำ :

Search Engine วิเคราะห์
แต่งข้อความ
และ Submit ชื่อ
ชื่อสินค้า/บริการ
ติดอันดับการเพิ่มชื่อ
ส่งรายงานการติดอันดับ
Europe Search Engine 1-3 วัน 1-15 วัน สรุปส่งให้ภายใน 1 เดือน
Europe Web Directory 1-3 วัน 1-30 วัน สรุปส่งให้ภายใน 1 เดือน
Europe Trade e-Marketplace 1-3 วัน 1-7 วัน สรุปส่งให้ภายใน 1 เดือน
สั่งซื้อบริการ