RankingPeak

The Result Measurable!

ทางรอดของการตลาดออนไลน์ "ส่วนผสมที่ลงตัว ด้วยผลลัพธ์ที่วัดได้"

Facebook Advertising

การทำการตลาดและการทำโฆษณา บน Facebook

Facebook Ads เป็นระบบการลงโฆษณาบน Facebook (Facebook Advertising) โดยจะนำBanner และข้อความที่เราต้องการโฆษณาไปแสดงให้ผู้ใช้งาน Facebook โดยทั่วไปเห็นเวลาเข้ามาเล่น Facebook Facebook เป็นชุมชนสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลก การทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ ผ่าน facebook (Facebook Advertising และ Facebook Marketing) ถือว่าเป็นวิธีที่ทำตลาดได้ดี ประสิทธิภาพสูง และต้นทุนต่ำ ซึ่งจะทำให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างตรงจุดได้กว่า 800 ล้านคนทั่วโลก และสำหรับในประเทศไทย ปัจจุบัน มีผู้ใช้ Facebook มากกว่า 15 ล้านคน

กำหนด Target โฆษณาของ Facebook แสดงกับกลุ่มเป้าหมายได้

 • ระบุสถานที่การแสดงโฆษณาได้ทุกที่ทั่วโลก โดยเจาะลึกลงไปแต่ละจังหวัดได้ด้วย
 • เลือกกลุ่มอายุ เพศ ระดับการศึกษา ของกลุ่มเป้าหมายได้
 • เลือกลงโฆษณาตรงไปยังคนโสด หรือ แต่งงานแล้วได้
 • กำหนดให้แสดงโฆษณาเฉพาะกับผู้ที่เกิดในวันนั้นๆ
 • เลือกภาษาที่ผู้ใช้ Facebook เลือกใช้งานได้
 • กำหนด Connections เลือกเอาเฉพาะผู้ใช้ที่เป็นสมาชิก Fanpage เราอยู่แล้วหรือผู้ที่ยังไม่ได้เป็นก็ได้
 • ตั้งงบประมาณโฆษณารายวัน หรือว่าจะกำหนดให้โฆษณาแสดงในช่วงเวลาไหน

ประโยชน์ของการตลาดบน Facebook Advertising / Marketing :

 • ช่วยโปรโมทสินค้าและบริการใหม่สู่กลุ่มเป้าหมาย ได้เร็วที่สุด และต้นทุนต่ำที่สุด
 • ช่วยสร้าง Brand Loyalty ของสินค้าให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
 • ช่วยสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่จำนวนมาก ในเวลาอันสั้น
 • ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดี Customer Relationship กับลูกค้าปัจจุบัน
 • ส่งเสริมกิจกรรมและการมีส่วนร่วมของสินค้าและบริการได้เป็นอย่างดี
 • ส่งผลที่ดีในการเพิ่มอันดับ Ranking บน Search Engine

ทำไมต้องเลือกใช้บริการ Facebook Advertising จาก RankingPeak :

 • บริหารงาน Social Media Marketing มาแล้วหลากหลายประเภท ทั้งในไทยและตลาดต่างประเทศ ที่มีให้บริการแห่งเดียวในไทยเท่านั้น
 • มีทีมงานจัดทำ Facebook Advertising และ Facebook Marketing เฉพาะ ที่ดูแลและเอาใจใส่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องเสมอ

รายละเอียดของการให้บริการ Facebook Advertising:

 • วิเคราะห์และศึกษา สินค้าและบริการเพื่อสร้าง Facebook Ads อย่างมีประสิทธิภาพ
 • แต่งข้อความโฆษณาและออกแบบป้ายโฆษณา (Banner) ที่สร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่ง
 • บริหารและดูแลโฆษณาใน Facebook Advertising. ตลอดอายุการให้บริการ
 • สามารถกำหนดงบประมาณในการโฆษณาในแต่ละวันได้ เพื่อบริการงบประมาณได้มีประสิทธิภาพ
 • สามารถปรับแต่ง ข้อความโฆษณา (Copy Writing Ad) ให้ใหม่ๆได้ตามเทศกาล, โปรโมชั่น ได้เสมอตามที่ลูกค้าแจ้งมา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • สามารถเลือกประเภทการโฆษณาได้ โดยมี 2 ประเภทคือ
           - จ่ายค่าโฆษณาเมื่อมีคนคลิ๊ก (CPC)
           - จ่ายค่าโฆษณาเมื่อมีผู้ชมโฆษณาของคุณ (CPM)
 • จัดทำรายงานผลการโฆษณา และสถิติต่างๆอย่างละเอียด และส่งให้ทุกสัปดาห์

อัตราค่าบริการ :

ระยะเวลา
Facebook Ads
จำนวน Campaign ค่าบริการ
(ไม่รวมงบโฆษณา)
1 เดือน ไม่จำกัด (ไทย-อังกฤษ) 2,500 บาท
3 เดือน ไม่จำกัด (ไทย-อังกฤษ) 7,000 บาท
(เฉลี่ย 2,300 บาท/ด)
6 เดือน ไม่จำกัด (ไทย-อังกฤษ) 13,500 บาท +
Free 1 เดือน

(เฉลี่ย 1,930 บาท/ด)
12 เดือน ไม่จำกัด (ไทย-อังกฤษ) 25,000 บาท +
Free 2 เดือน

(เฉลี่ย 1,785 บาท/ด)
สั่งซื้อบริการ