RankingPeak

The Result Measurable!

ทางรอดของการตลาดออนไลน์ "ส่วนผสมที่ลงตัว ด้วยผลลัพธ์ที่วัดได้"

Google SEO

Search Engine Optimization (SEO) คืออะไร?

Search Engine Optimization (SEO) เป็นการ วิเคราะห์เว็บไซต์ และ ปรับปรุงเว็บไซต์ ด้วยเทคนิคต่างๆ เพื่อให้ ติดอันดับ ต้นๆของเว็บ เสิร์ชเอนจิ้น ชั้นนำของโลก เช่น Google, Yahoo และ MSN ซึ่งการทำ SEO จะแสดงผลลัพธ์ในด้านซ้ายมือเมื่อมีคนเข้ามาค้นหาด้วย คีย์เวิร์ด (Keyword) ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของเว็บไซต์เรา นอกจากนั้น การทำ SEO ยังเป็นการจัดการให้เว็บไซต์ท่านคงรักษาอันดับที่สูงๆไว้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องอาศัยความชำนาญและผู้เชี่ยว ชาญในการทำ SEO ที่มีความรู้เฉพาะทาง โดยทีมงานจะทำ SEO เพื่อให้เข้ากับสูตรหรืออัลกอริธึม (Algorithm) ในการจัดเรียง อันดับเว็บ ไซต์ ของ Search Engine นั้นๆ อยู่เสมอ ปัจจุบันทั่วโลก มีผู้ใช้นิยมใช้ Search Engine ทำให้ค้นหาสินค้าหรือบริการที่ต้องการมากกว่า 70% เมื่อเทียบกับสื่ออื่นๆ (ข้อมูลจาก Nielsen-Netratings.com) โดยเฉพาะในเมืองไทย มีการค้นหาผ่าน Google ถึง 90%

ประโยชน์ของการทำ SEO

 • ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายให้สูงขึ้น จากการที่ ติดอันดับแรกๆ ของการค้นหา
 • ช่วยขยายฐานลูกค้าออกไปได้ ทั่วไทย และ ทั่วโลก
 • ช่วยให้มีคนเข้าชมเว็บไซต์เพิ่มมากขึ้น
 • ช่วยให้เว็บไซต์เรา เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ
 • ค่าใช้จ่ายราคาถูกและคุ้มค่า เมื่อเทียบกับการลงทุนในสื่ออื่นๆ
 • ช่วยสร้างการรับรู้ และ ภาพลักษณ์ ที่ดีของสินค้าและบริการ

ทำไมต้องทำ SEO กับ RankingPeak ?

 • ผู้บริหาร มีประสบการณ์ ในการทำ SEO และทำการตลาดออนไลน์มานานกว่า 10 ปี
 • ผู้บริหาร มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารระดับสูงใน ธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์ และ อีคอมเมิรซ์ มากว่า 10 ปี
 • ผู้บริหาร มีประสบการณ์เป็น ที่ปรึกษาทางด้าน IT ให้กับหน่วยงานราชการมาหลายแห่ง
 • มีทีมงานจัดทำ SEO เฉพาะ ที่ดูแลและเอาใจใส่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องเสมอ
 • ทีมงานดำเนินการจัดทำ SEO ด้วยวิธีและเทคนิคที่ถูกต้อง ตามหลักการ index หน้าเว็บไซต์ ตามโครงสร้างของ Google โดยตรง
 • มีลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการทำ SEO และ โปรโมทเว็บไซต์ ในด้านอื่นๆ มากมายทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ฟรี แนะนำการสร้างแบรด์ (Online Branding) ของสินค้าหรือบริการให้กับเว็บไซต์ทั้ง Online และ Offline

ทำไมการทำ SEO ของเราจึงเป็นอันดับ 1 ในไทย


ทำได้กับเว็บไซต์ทุกประเภท
รับทำได้กับเว็บไซต์ทุกประเภท แม้กระทั่งระบบเว็บสำเร็จรูป หรือ โปรแกรมสร้างเว็บสำเร็จรูปที่มีโครงสร้างรูปแบบเว็บไซต์ที่ยุ่งยากและซับซ้อนในการจัดทำมากกว่าเว็บพัฒนาใหม่หลายเท่า

กู้อันดับให้กลับคืนมาได้
สามารถ กู้อันดับ ในเว็บไซต์ ที่เคยติดอยู่ใน Google แล้ว ที่อันดับหายไป หรือ เว็บไซต์หายไปจากฐานข้อมูลของ Google ให้กลับคืนมาได้

ติดอันดับได้เร็วที่สุด
จัดทำเว็บไซต์ ให้ ติดอันดับได้เร็วที่สุด นับตั้งแต่ เดือนที่ 1 เป็นต้นไป (ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของเว็บไซต์ และ การแข่งขันของคีย์เวิรด์)

ขั้นตอนการดำเนินงานทำ SEO

 • RankingPeak ใช้เวลาทำการวิเคราะห์ และ ปรับปรุงเว็บไซต์ ของท่านเป็นเวลา 4 เดือน
 • ส่งรายงานความคืบหน้าการติดอันดับ SEO พร้อม กราฟแสดงทราฟฟิคการเข้าชม ให้ทุกเดือน ซึ่งการติดอันดับนั้นจะเริ่มตั้งแต่เดือนที่ 2-4 ขึ้นไป
ขั้นที่ รายละเอียดการทำ SEO เดือนที่
    1 2 3 4 5 6
1 วิเคราะห์ธุรกิจของเว็บไซต์
จุดเด่น/จุดด้อย และ โอกาส/อุปสรรค) ในการทำตลาด
         
2 วางกลยุทธ์เพื่อหา คีย์เวิรด์ ที่เหมาะสม
(ที่แข่งขันได้และมีการค้นหาที่สูง) ให้กับเว็บไซต์
         
3 ปรับปรุงข้อมูลในหน้า เว็บไซต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
      ในการ จัดอันดับเว็บไซต์
       
4 ปรับปรุงรูปแบบการจัดวาง เว็บไซต์ ให้ตรงตามหลักการค้นหา
     ของ Search Engine
       
5 เพิ่มอันดับความนิยมของเว็บไซต์ Link Popularity
6 รายงานและประเมินผลการติดอันดับ Results ใน Search Engine
** พิเศษฟรี! แนะนำการสร้างแบรนด์ของเว็บไซต์ ทั้ง Online และ Offline **
*** การเลือก Keywords เพื่อทำ SEO จะต้องผ่านการวิเคราะห์ และมีความเห็นชอบระหว่าง ผู้ใช้บริการ และ ผู้ให้บริการ และจะเริ่มดำเนินการทำ SEO จริง เมื่อมีการตกลงการคัดเลือก Keywords ที่เหมาะสมเรียบร้อยแล้ว ***
*คีย์เวิร์ด (Keyword) หมายถึง “คำ” หรือ “คำวลี” ในการค้นหา
ค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมได้ ขึ้นอยู่กับความนิยมและการแข่งขันของคีย์เวิร์ดนั้น
สั่งซื้อบริการ