RankingPeak

The Result Measurable!

ทางรอดของการตลาดออนไลน์ "ส่วนผสมที่ลงตัว ด้วยผลลัพธ์ที่วัดได้"

Thailand Social Media Marketing

Thailand Social Media Marketing

Social Media Marketing (SMM) เป็นการโปรโมทเว็บ บทความ ข้อมูลต่างๆ แนวใหม่ที่ได้ผลสูงมากในการทำตลาดบนอินเตอร์เน็ต โดยผ่าน เครือข่ายออนไลน์ หรือสังคมออนไลน์ต่างๆ (Online Community และ Community Website) ซึ่งเป็นการทำตลาดออนไลน์แบบ ปากต่อปาก (Viral Marketing) โดยที่ทุกคนสามารถเข้ามาโปรโมทข้อมูล บทความ รูปภาพ แสดงความคิดเห็น ประสบการณ์ มุมมองต่างๆ เกี่ยวกับสินค้า และบริการ ที่น่าสนใจ ให้กับคนอื่นๆได้รับรู้ได้อย่างกว้างขวางและจดจำได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์การในโปรโมทเว็บด้วย Thailand Social Media Marketing :

 • ทำให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จักในวงกว้างเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วประเทศไทย
 • เพิ่มยอดขายได้มากขึ้นจากลูกค้ากลุ่มใหม่ที่ไม่เคยเข้าถึงมาก่อน
 • เพิ่มปริมาณคนเข้าชมเว็บไซต์ได้มากมายมหาศาล อย่างคาดไม่ถึง
 • Post ข่าวสาร ข้อมูล รูปภาพ ประชาสัมพันธ์ ใหม่ๆที่ Update ของเว็บไซต์ได้เสมอ
 • Back links กลับเข้ามามากขึ้น เพื่อเพิ่มอันดับเว็บไซต์ให้สูงขึ้นแบบ SEO
 • ตอกย้ำเพื่อการสร้างแบรนด์ ของสินค้า/บริการ ให้เข้มแข็งมากขึ้น
 • สร้างความน่าเชื่อถือของสินค้าและบริการมากขึ้น ผ่านจากประสบการณ์ของผู้ใช้จริง

ขั้นตอนการทำ Thailand Social Media Marketing

ช่ิองทาง จัดทำ Thailand Smm
1. Social Networking
สร้าง Profile Account และตกแต่งเว็บ ในเว็บชั้นนำกว่า 5 แห่ง
2. Social Bookmarking สร้าง Account วิเคราะห์คำโฆษณา-การตลาด และทำการ Submit เพิ่มชื่อเว็บไซต์ หรือบทความ ในเว็บชั้นนำกว่า 10 แห่ง ยังไม่มีกลุ่มนี้ในไทย
3. Social News สร้าง Account วิเคราะห์คำโฆษณา-การตลาด และ Submit ข่าว/บทความ ในเว็บชั้นนำกว่า 10 แห่ง
4. Social Sharing สร้าง Account และ Upload ไฟล์ Video, Word, Excel, Powerpoint หรือ ไฟล์ข้อมูล-ไฟล์รูปภาพ หรือ Presentation ในเว็บชั้นนำกว่า 5 แห่ง

ทำไมต้องโปรโมทเว็บแบบ Thailand SMM กับ RankingPeak

 • ให้บริการเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของไทย
 • โปรโมทเว็บครบวงจรในทุกกลุ่มในไทย ภายใต้ Social Media Marketing ทั้ง Social Networks, Social Bookmarks, Social News, Social Sharing
 • โปรโมทเว็บด้วยกลุ่ม Social Media ในไทย ที่เป็นที่นิยม มีชื่อเสียง และค่าความนิยม Page Rank โปรโมทเว็บ ที่มีค่าความนิยมสูงมากกว่า 4 ขึ้นไป Google และสถิติการเข้าชมเว็บด้วย Traffic สูง
 • จัดทำแบบ Manual ทั้งหมด ทีละเว็บไซต์ โดยไม่ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อผลที่ดีที่สุดและไม่ถูก Banned
 • ทำตลาดได้คลอบคลุมทั้ง ตลาดไทย และต่างประเทศ
 • ดำเนินการโดยทีมงานเฉพาะ ที่มีความเชี่ยวชาญสูงในการทำการตลาดออนไลน์ด้าน Social Media
 • มีการสนับสนุนและเชื่อมโยงลิงค์เพิ่มเติม เพื่อให้เว็บติดอันดับสูงขึ้นบน Google

ขั้นตอนการทำ Thailand Social Media Marketing

 • ศึกษาและทำความเข้าใจเว็บไซต์ ในธุรกิจ สินค้า/บริการ ที่ต้องการโปรโมท
 • วิเคราะห์และวางแผนการโปรโมท ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ถูกต้อง
 • วิเคราะห์และเลือกใช้ คีย์เวิร์ด ที่ง่ายและเหมาะสมในคำค้นหา (Tag) และการเก็บชื่อเว็บ (Bookmark) และสอดคล้องกับการเพิ่มอันดับใน SEO
 • เลือกลิงค์และหน้าเว็บที่เหมาะสม เพื่อทำการโปรโมทแล้วได้ผลดีที่สุด
 • สร้าง Account และ Profile ให้ใหม่เฉพาะ และใส่ข้อมูลให้พร้อม จากนั้นสามารถเพิ่มเติมได้เองภายหลัง
 • เขียนข้อความโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ ภาษาไทย ที่ดึงดูดความสนใจกับกลุ่มเป้าหมาย และ Submitไปในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง เพื่อให้ทำการบอกต่อๆกันและขยายวงออกไปมากขึ้น
 • เลือก Background ของเว็บเพื่อสอดคล้องกับสินค้า/บริการ ให้น่าเชื่อถือและสร้างการรับรู้ที่ดีกับกลุ่มเป้าหมาย
 • ส่งรายงาน พร้อมลิงค์ที่ทำการ Submit แต่ละกลุ่มให้ 1 ฉบับ

ระยะเวลาในการจัดทำ :

Thailand
SMM
วิเคราะห์และ วางแผนงาน สร้าง Account และ Profile เขียนข้อความ โฆษณา แต่ง copywriting Submit เว็บ (ข้อมูล-โลโก้-รูปภาพ-ลิงค์) เลือกเว็บ Theme และ Background ส่งรายงานการติดอันดับ
Social Networking 1-3 วัน 1 วัน 2 วัน - 2 วัน 1 ฉบับ
Social Bookmarking 1-3 วัน 1 วัน 2 วัน 2 วัน - 1 ฉบับ
Social Bookmarking 1-3 วัน 1 วัน 2 วัน 2 วัน - 1 ฉบับ
Social Bookmarking 1-3 วัน 1 วัน 2 วัน 2 วัน - 1 ฉบับ
สั่งซื้อบริการ